نوع ملک: <span>خانه روستایی</span>

خانه روستایی

5 ملک یافت شد

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۴ کد-۱۲۷۶

مشهد،گلکمان

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۴ کد-۱۲۷۶ اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق…

قیمت 57,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۳ کد-۱۲۷۷

مشهد،گلکمان

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۳ کد-۱۲۷۷ اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق…

قیمت 57,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۲ کد-۱۲۷۸

مشهد،گلمکان

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۲ کد-۱۲۷۸ اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق…

قیمت 57,000تومان
نمایش جزئیات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۱ کد-۱۲۷۹

مشهد،گلمکان

نمایش جزئیات

توضیحات

اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق ۱ کد-۱۲۷۹ اقامتگاه بومگردی “چشمه سبز” اتاق…

قیمت 57,000تومان
نمایش جزئیات

کرایه خانه ویلایی مبله درمشهد کد-۱۲۰۶

مشهد, خیابان مصلی

نمایش جزئیات

توضیحات

کرایه خانه ویلایی مبله درمشهد کد-۱۲۰۶ کرایه خانه ویلایی مبله درمشهد کد-۱۲۰۶…

قیمت 750,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button