وضعیت ملک: اقامتگاه های اقتصادی

اقامتگاه های اقتصادی

68 ملک یافت شد

سوییت مبله همکف خیابان امام رضا کد-۱۲۲۹

مشهد،خیابان امام رضا

نمایش جزئیات

توضیحات

سوییت مبله همکف خیابان امام رضا کد-۱۲۲۹ سوییت مبله همکف خیابان امام…

قیمت 130,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم کد-۱۲۲۶

مشهد

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم کد-۱۲۲۶ آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک…

قیمت 200,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره آپارتمان روزانه مشهد کد-۱۲۲۵

مشهد

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره آپارتمان روزانه مشهد کد-۱۲۲۵ اجاره آپارتمان روزانه مشهد کد-۱۲۲۵ ،سوئیت آپارتمان…

قیمت 140,000تومان
نمایش جزئیات

سوییت یک خوابه مشهد کد-۱۲۲۳

مشهد

نمایش جزئیات

توضیحات

سوییت یک خوابه مشهد کد-۱۲۲۳ سوییت یک خوابه مشهد کد-۱۲۲۳ ،آپارتمان  ۱…

قیمت 100,000تومان
نمایش جزئیات

آپارتمان دو خواب vipخیابان امام رضا کد-۱۲۲۰

مشهد

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان دو خواب vipخیابان امام رضا کد-۱۲۲۰ آپارتمان دو خواب vipخیابان امام…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button